KBS.Бюджет

Найсучасніші українські програмні продукти бухгалтерського обліку і планування, розрахунку заробітної плати, складання обов’язкової звітності.

KBS.Облік бюджетної установи

KBS.Облік бюджетної установи

Програма «KBS.Облік бюджетної установи» призначена для автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні. Розробник програмного забезпечення — ТОВ «Комплексні бюджетні системи» (Україна).

Кількість користувачів

Вартість

1 користувач

15 480 грн

5 користувачів

29 400 грн

10 користувачів

47 400 грн

20 робочих місць

75 000 грн

Замовити

KBS.Облік бюджетної установи

Програма «KBS.Облік бюджетної установи»  забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Основні можливості:

 1. Формування реєстрів (зобов’язань та платіжних доручень), їх друк та запис на електронні носії в форматі dbf (виконує функції програми «Мережа» Держказначейства).
 2. Облік фінансування: кошторису, асигнувань.
 3. Облік договорів, зобов’язань та платіжних документів.
 4. Робота з Є-дата:
 5. Облік грошових коштів в національній та іноземній валюті.
 6. Облік необоротних активів, матеріальних цінностей та послуг у розрізі джерел фінансування, КЕКВ та партій, в тому числі на забалансових рахунках.
 7. Облік транспортних засобів та пального (в т.ч. за талонами): подорожні листи та картка обліку витрат автомобілем.
 8. Бухгалтерський облік взаєморозрахунків в розрізі джерел фінансування, КЕКВ, договорів та документів розрахунків
 9. Облік ПДВ
 10. Облік кадрів та розрахунок заробітної плати:
 • ведення загальних графіків роботи установи та індивідуальних графіків роботи окремих працівників;
 • реєстрація табелів відпрацьованого часу;
 • формування та друк кадрових документів;
 • розрахунок заробітної плати по різним джерелам фінансування;
 1. Стандартні бухгалтерські та спеціалізовані звіти:
 • оборотно-сальдова відомість
 • меморіальні ордери, журнал-головна
 • картки аналітичного обліку
 • звіти по заробітній платі
 • регламентована звітність:
  • Форма 1-дс. Баланс.
  • Форма 2-дс. Звіт про фінансові результати.
  • Форма 3-дс. Звіт про рух грошових коштів.
  • Форма 4-дс. Звіт про власний капітал.
  • Форма 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.
  • Форми 2 (д, м); 4-1 (д,м); 4-2(д, м); 4-3 (д, м); 4-4 д; 7 та 7.1.
  • Декларація по ПДВ, уточнюючий розрахунок по ПДВ.
  • Звіт з ЄСВ, розрахункова відомість за формою 1 ДФ.
  • Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Комплектація коробки:

 • апаратний ключ;
 • реєстраційна картка програмного продукту;
 • посібник користувача.

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

Програма «KBS. Бухгалтерія комунального підприємства» призначено для автоматизації бухгалтерського обліку комунальних унітарних підприємств: комунального некомерційного підприємства або комунального комерційного підприємства , що здійснюють будь-які види комерційної і некомерційної діяльності: надання послуг, виробництво, тощо, у відповідності до чинного законодавства України та забезпечує складання обов’язкової звітності.

Кількість користувачів

Вартість

1 користувач

15 480 грн

5 користувачів

29 400 грн

10 користувачів

47 400 грн

20 робочих місць

75 000 грн

Замовити

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

Програма «KBS. Бухгалтерія комунального підприємства« дозволяє ведення обліку неприбуткової і комерційної діяльності в єдиній інформаційній базі та забезпечує вирішення повсякденних завдань, що постають перед бухгалтерською службою комунального унітарного підприємства.

Програмний продукт »KBS. Бухгалтерія комунального підприємства» містить план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідає вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. У разі необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ. РЕДАКЦІЇ 1.0:

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
Облік затверджених кошторисних показників за загальним і спеціальним фондами.
Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.
Ув’язка «Кошторис — Договір — Зобов’язання — Фінансове зобов’язання — Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.
Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
Довільна кількість джерел фінансування.
 
ОБЛІК ДОГОВОРІВ
Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.
Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.
 
ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Реєстрація взяття зобов’язань.
Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
Формування платіжних документів — підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.
Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.
Валютний облік.
Розрахунки з підзвітними особами.
 
ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:
Облік необоротних активів.
Облік запасів.
Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по їх застосуванню:
Облік у розрізі джерел фінансування.
Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку окремо.
Нарахування зносу.
Проведення інвентаризації.

ОБЛІК ПОСЛУГ
Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
Надходження послуг від постачальників.
Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.
 
ОБЛІК ПДВ
Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.
Автоматичний розрахунок сум ПДВ господарських операцій. Ручне коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від господарської операції.
Контроль правильності формування вихідних податкових накладних.
Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.
 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:
Джерела фінансування;
КЕКВ;
Контрагент;
Договір;
Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).
 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА КАДРИ
Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні тощо).
Розрахунки з ФСС.
Облік кадрів та аналіз кадрового складу.
Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.
Формування довільної звітності з аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.

ЗВІТНІСТЬ
Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).
Журнал ордери.
Спеціалізовані звіти.
Фінансова та бюджетна звітність.
Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.

Сервіс технічної підтримки

Термін дії

Вартість

3 місяці

5 100 грн

6 місяців

9 900 грн

12 місяців

19 800 грн