Рішення BAS

Business Automation Software (BAS) — програмні рішення для створення комплексних систем автоматизації бізнесу.

BAS Бухгалтерія.ПРОФ

BAS Бухгалтерія.ПРОФ

Рішення можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. Це готовий інструмент для вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів, тощо.

Вартість:

8 400 грн

Замовити

BAS Бухгалтерія.ПРОФ

BAS (БАС) Бухгалтерія — це новий продукт, основне призначення якого полягає у вирішенні комплексу питань, поставлених перед бухгалтерською службою організації. Програма максимально зручна і комфортна у використанні, з оптимізованим інтерфейсом користувача і можливістю роботи віддалено з самостійною зміною ряду форм документів і журналів.

BAS Бухгалтерія дозволяє автоматизувати облік в організаціях, де паралельно здійснюється кілька видів діяльності і діють різні системи оподаткування. Продукт складається з технологічної платформи і прикладної частини (конфігурації), в якій налаштовані правила ведення обліку. Конфігурація включає в себе наступні ділянки обліку:

 • ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній базі, включаючи підприємства з різною системою оподаткування;
 • запасів і додаткових витрат, документацію по складському обліку;
 • торгових операцій: функціональності використання роздрібної та комісійної реалізації, в разі роздробу — автоматизованої і не автоматизованої торгової точки, поворотної пари;
 • грошових коштів: безготівкових та готівкових, в валюті, з обробкою обміну в банку;
 • розрахунків з контрагентами: для різних груп або окремих осіб, з звітністю по взаєморозрахунках, можливістю настройки журналу документів з переглядом інформації про контрагентів по ієрархії;
 • ОС, МНМА, НМА і МБП з оборотом документів по всіх господарських операціях. ОС — повна інформація у відповідній картці, НМА — повний облік, МНМА — облік кількісний або по об’єктам. Облік малоцінних активів в разі передачі в користування та переміщення між підрозділами і відповідальними особами. Автоматизація списання малоцінки з експлуатації з декількома варіантами відбору;
 • виробництва внутрішніх послуг, продукції і напівфабрикатів, реалізації послуг, автоматизація розрахунку собівартості виробництва продукції і послуг;
 • ПДВ зі спеціалізованими типовими звітами, автоматичним створенням НН, вивантаженням НН і РН для передачі в контролюючі організації, формуванням звітності;
 • зарплати з можливістю використання спрощеного режиму обліку нарахувань і спрощеного кадрового обліку без створення документів. Формування проводок по нарахуванню заробітної плати в 2-х режимах;
 • закриття періодів, звітність з автоматизованими регламентними операціями, що здійснюються за підсумками місяця, повним набором стандартних бухгалтерських звітів, формуванням і здачею регламентованої звітності і т.п.

Програмний пакет «BAS Бухгалтерія» дозволяє ефективно працювати різним категоріям користувачів. Так, керівник підприємства може використовувати інструменти звітності, менеджери з продажу — виписувати рахунки, аналізувати залишки на складах, відстежувати оплати та заборгованості. Для адміністраторів також доступні зручні форми звітів активності користувачів, налаштування переліку інформації, резервне копіювання і відновлення даних.
У числі додаткових можливостей програми — повнотекстовий пошук даних, завантаження актуального курсу валют з Інтернету, необхідних класифікаторів та інші опції.

BAS Бухгалтерія.КОРП

BAS Бухгалтерія.КОРП

«BAS Бухгалтерія КОРП» призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Вартість:

24 000 грн

Замовити

BAS Бухгалтерія.КОРП

Продукт «BAS Бухгалтерія. КОРП» — комплексний продукт, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.
Рішення має розширений функціонал в частині розрахунку заробітної плати, що дозволяє використовувати його на підприємствах зі складним розрахунком заробітної плати. Це інструмент бухгалтера для ведення бухгалтерського і податкового обліку, підготовки та реєстрації податкових документів, а також підготовки та здачі обов’язкової регламентованої звітності з розширеними можливостями обліку.

Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:
Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:

 • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку;
 • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;
 • Визначення бухгалтерських рахунків обліка активів і зобов’язань підприємства;
 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.

Облік торгівельної діяльності:

 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі;
 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;
 • Передача і приймання товарів на комісію;
 • Відображення роздрібних продажів;
 • Повернення товарів від покупців та постачальників.

Облік виробничої діяльності:

 • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;
 • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.

Облік грошових коштів і розрахунків:

 • Виписка платіжних доручень і касових ордерів;
 • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів;
 • Облік еквайрингових операцій;
 • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;
 • Облік операцій в іноземній валюті.

Облік матеріальних цінностей:

 • Кількісний облік та визначення собівартості запасів;
 • Облік необоротних активів.

Кадровий облік і нарахування зарплати:
Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються наступні можливості:

 • робота з персональними даними співробітників
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
 • організація роботи зі штатним розкладом
 • робота з договорами підряду
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
 • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
 • отримання уніфікованих звітних форм
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої
 • розрахунок зарплати по середньої
 • розрахунок резерву відпусток

Податковий облік:

 • Визначення сум 1-ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;
 • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;
 • Нарахування податкової амортизації необоротних активів;
 • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку.

Регламентована звітність:

 • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;
 • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт».

BAS Комплексне управління підприємством

BAS Комплексне управління підприємством

Продукт «BAS Комплексне управління підприємством» є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Вартість:

64 800 грн

Замовити

BAS Комплексне управління підприємством

Рішення дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. Дозволяє збільшити продуктивність праці всіх служб підприємства та покращити процеси взаємодії підрозділів.

Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ:

 • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.
 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні карти).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Маршрути погодження заявок.
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.

БЮДЖЕТУВАННЯ:

 • Настроювані види бюджетів і розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Підтримка декількох валют.
 • Табличні форми введення і коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.

РЕГЛАМЕНТОВАНИЙ ОБЛІК:

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:

 • Робота з персональними даними співробітників.
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності.
 • Організація роботи зі штатним розкладом.
 • Робота з договорами підряду.
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.
 • Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках.
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
 • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
 • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ:

 • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.
 • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.
 • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.
 • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ:

 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі.
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ:

 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ:

 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок.
 • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію.
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах.
 • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам.
 • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів).
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах.

УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ І ЗАПАСАМИ:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Забезпечення та резервування потреб замовлень.
 • Визначення та забезпечення страхових запасів.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за строками придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.

BAS Управління торгівлею

BAS Управління торгівлею

«BAS Управління торгівлею» є сучасним інструментом для підвищення ефективності бізнесу торговельного підприємства. Рішення дозволяє збільшити продуктивність праці всіх служб підприємства, працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан операційної діяльності, швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.

Вартість:

10 800 грн

Замовити

BAS Управління торгівлею

Рішення дозволяє збільшити продуктивність праці багатьох служб підприємства, працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан операційної діяльності, швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях. Це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торговельного підприємства.

«BAS Управління торгівлею» — сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства.

Рішення дозволяє:

 • збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства;
 • працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан підприємства;
 • швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.

Продукт автоматизує так задачі:

 • планування та план-фактний аналіз продажів, закупівель, збирання (розбирання);
 • управління продажами, поставками, складськими запасами;
 • управління відносинами з постачальниками та замовниками;
 • управління замовленнями;
 • самообслуговування клієнтів через web;
 • робота торгових представників;
 • обробка претензій;
 • управління грошовими коштами;
 • облік і аналіз комерційних витрат;
 • управління взаєморозрахунками;
 • аналіз цін і управління ціновою політикою;
 • інтеграція з торговим обладнанням;
 • аналітична звітність з торгової діяльності;
 • спільна робота з BAS Роздрібна торгівля та "BAS Бухгалтерія».

BAS Малий бізнес

BAS Малий бізнес

«BAS Малий бізнес» — це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізоване усе найнеобхідніше для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля.

Вартість:

10 800 грн

Замовити

BAS Малий бізнес

Програмний продукт «BAS Малий бізнес» допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам — нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не переобтяжене зайвою функціональністю, його можна легко настроїти на особливості організації управління та обліку в компанії — це забезпечує можливість «швидкого старту» і зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або веб-клієнта, тобто працювати з системою з будь-якої точки світу.

Програма дозволяє поетапно автоматизувати бізнес, починаючи з актуальних ділянок і поступово розширюючи автоматизацію на інші види діяльності. Рішення не перевантажено зайвою функціональністю, його можна легко налаштувати під особливості організації управління та обліку вашого бізнесу. Не потрібно знати бухгалтерський і податковий облік. 

Програма «BAS Малий бізнес» має можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: торговельно-закупівельних, фінансових, складських та виробничих. Електронні аналоги паперових документів дозволяють у зрозумілій формі реєструвати господарські операції у системі.
Аналітичні звіти, що містяться у програмі, дозволяють користувачам одержувати інформацію із усіх розрізів обліку.
    
Вибирайте програму «BAS Малий бізнес» якщо ви хочете:

 • вести клієнтську базу, управляти взаємовідносинами зі споживачами, сегментувати клієнтів;
 • оформляти замовлення за попередніми домовленостями, проводити реалізацію товарів, власної продукції, наданих послуг;
 • грамотно побудувати складський облік, розраховувати потребу в матеріалах для виробництва;
 • планувати й проводити розрахунки з контрагентами та персоналом;
 • нараховувати заробітну плату співробітникам фірми;
 • керувати роботами, наданням сервісних послуг;
 • планувати та обліковувати виробничі операції;
 • проводити всебічний аналіз діяльності фірми.

BAS Будівництво. Бухгалтерія

BAS Будівництво. Бухгалтерія

«BAS Будівництво. Бухгалтерія» призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, для яких є важливим автоматизація специфічних задач, характерних для будівельної галузі, зокрема для інвесторів, замовників та підрядників будівництва. Рішення також підтримує бухгалтерський та податковий облік будь-яких інших видів комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (зокрема субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Вартість:

10 800 грн

Замовити

BAS Будівництво. Бухгалтерія

В програмі «BAS Будівництво. Бухгалтерія» реалізовано:

 • облік будівельних контрактів; 
 • галузевий облік виробничих запасів: складський облік матеріалів в розрізі матеріально-відповідальних осіб, облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та обладнання;
 • автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з виведенням універсальних Актів звірки;
 • формування звітів з аналізом оплати замовником і аналізом розрахунків з субпідрядником;
 • внутрішньогосподарські розрахунки на рахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» з урахуванням: поточних операцій, операцій щодо наділення відокремлених підрозділів виділеним майном, заборгованостей (авансів) стороннім контрагентам;
 • формування пайового внеску у замовника будівництва (який може виступати в ролі генерального інвестора; співінвестора, що використовує як власні, так і позикові кошти) як грошовими, так і негрошовими засобами
 • оформлення послуг замовника в складі капітальних вкладень об’єктів будівництва;
 • планування та аналіз капітальних вкладів;
 • облік будівельно-монтажних робіт (БМР) у розрізі об’єктів будівництва, виконаних власними силами та силами сторонніх підрядних організацій;
 • облік ТМЦ та обладнання замовника: надходження ТМЦ та обладнання від замовника, переміщення між складами, повернення та списання;
 • оприбуткування будівельно-монтажних робіт і витрат підрядників, компенсовані понад кошторисну вартість;
 • облік прийнятих від субпідрядника робіт в розрізі об’єктів з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику і відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їхнього обсягу як за відсотком від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами;
 • облік ТМЦ з можливістю передачі субпідряднику.

BAS Управління автотранспортом Стандарт

BAS Управління автотранспортом Стандарт

Галузеве рішення «BAS Управління автотранспортом Стандарт» призначене для автоматизації управлінського і оперативного обліку в автотранспортних підприємствах і організаціях, а також в автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та інших підприємств, які використовують автотранспорт для власних потреб.

Вартість:

15 000 грн

Замовити

BAS Управління автотранспортом Стандарт

Програма дозволяє управляти власним автопарком, автоматизувати диспетчеризацію перевезень та оперативний облік в усіх супутніх ділянках (робота водіїв, паливно-мастильні матеріали, автомобілі та агрегати, ремонти, запчастини і витратні матеріали тощо). Відмінна особливість програми — продуманий довідник тарифів, що дозволяє гнучко налаштовувати дію складних тарифів для контрагентів, маршрутів, моделей транспортних засобів та інше.
Галузеве рішення «BAS Управління автотранспортом Стандарт» призначене для автоматизації управлінського і оперативного обліку в автотранспортних підприємствах і організаціях, а також в автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та інших підприємств, які використовують автотранспорт для власних потреб.

Рішення складається з наступних основних підсистем:

 • Управління автопарком
 • Управління замовленнями і диспетчеризація
 • Облік подорожніх листів
 • Облік ПММ і технічних рідин
 • Облік ремонтів і агрегатів
 • Облік ДТП і штрафів
 • Складський облік запчастин і витратних матеріалів
 • Облік роботи водіїв
 • Взаєморозрахунки з контрагентами
 • Облік доходів і витрат
 • Обмін даними з «BAS Бухгалтерія»
 • Управління замовленнями і диспетчеризація
 • Взаєморозрахунки з контрагентами
 • Облік доходів і витрат
 • Управління автопарком
 • Облік подорожніх листів
 • Облік ПММ і технічних рідин
 • Облік ремонтів і агрегатів
 • Облік ДТП і штрафів водіїв
 • Складський облік запчастин і витратних матеріалів
 • Облік роботи водіїв

BAS АГРО Бухгалтерія

BAS АГРО Бухгалтерія

BAS АГРО Бухгалтерія — це комплексне програмне рішення для бухгалтерського обліку діяльності сільськогосподарських підприємств. За допомогою програмного продукту можна повністю автоматизувати облік процесу виробництва, переробки та торгівлі продуктами рослинництва, тваринництва та птахівництва.

Вартість:

14 400 грн

Замовити

BAS АГРО Бухгалтерія

Функціонал програми автоматизує створення регламентованої звітності та проведення операцій з надання послуг, виробництва, оптової, роздрібної та комісійної торгівлі, нарахування зарплати.
Програма створена на основі  функціоналу BAS Бухгалтерія та містить специфічні функції для ведення обліку в сільгоспвиробництві.

Біологічні активи
Повне відображення операцій з рослинництва, птахівництва та тваринництва: від приплоду до забою.
 
У BAS АГРО Бухгалтерія можна провести наступні сільськогосподарські операції:

 • облік торгівлі біологічними активами: покупка, переоцінка, реалізація;
 • облік тваринництва: приплід, забій і падіж, переміщення тварин між стадами;
 • облік птахівництва: закладка і вихід з інкубатору.

Транспорт та сільгосптехніка
Облік палива, з урахуванням залишків палива в баках. 
За допомогою облікового рішення можна розрахувати відрядну зарплату та провести аналіз витрат на обслуговування і утримання транспорту.
 
Конфігурація вирішує завдання з обліку:

 • різних видів автотранспорту: вантажний, легковий та спеціальний;
 • сільськогосподарської техніки.

Бухгалтерія сільгосппідприємства може автоматизувати наступні операції:

 • робота з подорожніми листами: створення та обробка;
 • облік палива у розрізі одиниць техніки та водіїв:  видача та списання палива, контроль залишків;
 • нарахування відрядної оплати праці водіїв;
 • облік собівартості перевезень у різних одиницях виміру;
 • формування звітів для аналізу показників роботи транспорту.

Оренда землі
За допомогою BAS АГРО Бухгалтерія можна проводити взаєморозрахунки з оренди землі.
Конфігурація автоматизує наступні операції: 

 • нарахування орендної плати;
 • облік та виплата заборгованості за допомогою готівки, товарів або послуг;
 • взаєморозрахунки з орендодавцями;
 • облік договорів оренди.

BAS Медицина

BAS Медицина

«BAS Медицина» — сучасний програмний продукт для ефективного управління комерційними і державними медичними установами з різною формою власності. Основна функція даного продукту — це автоматизація основних процесів, таких як амбулаторна поліклініка, денний стаціонар, стаціонар з цілодобовим перебуванням. 

Вартість:
BAS Медицина. Лікарня —  43 200 грн
BAS Медицина. Поліклініка —  25 200 грн
Замовити

BAS Медицина

Програма «BAS Медицина» дозволяє комплексно автоматизувати різні види діяльності медичної організації, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасною медичною організацією. В даній програмі реалізований модуль «Аптека». Завдяки широким можливостям, налаштування системи можна пристосувати до різних бізнес-процесів медичної організації.Програма дає можливість системно автоматизувати різні сфери роботи установи, що гарантує значний ефект управлінської діяльності. Налаштування адаптуються до різних типів ділових процесів, з урахуванням специфіки медичного закладу.

Автоматизовані такі види роботи медичного закладу:

 • Реєстрація хворих: введення особистих даних, в тому числі особисті контакти, реквізити медстраховки, та інше.
 • Заповнення медичних карт.
 • Створення заявок пацієнта, розробка схеми надання медичних послуг (запис до лікаря), надання рахунків до оплати.
 • Розробка плану роботи установи: графіки роботи персоналу, кабінетів, професійного оснащення, розподіл навантаження і заповнення робочих місць.
 • Прийом плати за послуги, що надаються від приватних осіб: реєстрація готівкових та безготівкових розрахунків, друк касових чеків.
 • Облік оснащення, яке застосовується в ході надання послуги.
 • Контакти з PACS і обладнанням відповідно до норм DICOM 3.
 • Фіксація наданих послуг.
 • Створення, роздруківка, реєстрація лікарняних листків.
 • Ведення взаємних розрахунків з юрособами (страховими компаніями), створення реєстру рахунків до оплати.
 • Персональне інформування хворих та лікарів по SMS і електронній пошті.

В цьому сенсі, конфігурація орієнтована на досягнення наступних цілей:

 • облік руху переліку аптечних товарів, включаючи серію, термін придатності, документацію тиражу (документи прийому в аптеку);
 • реєстрація по складах (загальний сумарний і кількісний) і по точках зберігання на складах (кількісний);
 • окрема реєстрація за джерелами фінансування;
 • облік прийому аптечних товарів від постачальників на склади і оприбуткування (введення залишків або надлишків за підсумками інвентаризації);
 • фіксація відпустки в відділення, рух між складами;
 • списання;
 • облік виробництва медикаментів;
 • облік інвентаризації товару і ТМЦ на аптечних складах і в відділеннях;
 • супровід зовнішнього торгового оснащення: термінали систематизації відомостей, сканери штрих-кодів та інше.

У програмі враховані специфічні риси ділових процесів щодо обігу медпрепаратів і витратних матеріалів в складських приміщеннях. Паралельно з цим є механізми обліку лікарських препаратів, які передбачають аналітичний облік і створення звітів за специфікою препаратів в списках:

 • наркотичні та психотропні (за категоріями);
 • препарати сильної дії, а також отруйні;
 • відпускаються без рецепта.

Діапазон налаштувань дозволяє реалізувати всі функції обліку — від заповнення довідників і введення початкової документації до отримання аналітики, на базі якої керівництво різних підрозділів приймає рішення. Автоматизовані такі сфери роботи медичного закладу:

 • Координація закупівель: їх облік щодо постачальників і договорів з контрагентами, по всіх позиціях ієрархії в кількісному і сумарному еквіваленті.
 • Супровід повернень постачальникам: їх облік та формування актів про різниці числа і якості в ході прийому продукції при оформленні суперечок з постачальниками.
 • Вивчення результативності витрат: оцінка ефекту витрат на придбання аптечної продукції за допомогою ABC / VEN-аналізу.
 • Координація аптечних запасів: суцільна предметно-кількісний реєстрація руху переліку продуктів по серії, терміну придатності, документації тиражу (документи прийому в аптеку), реєстрація руху товарів як по складах, так і по точках зберігання в межах складу.

В програмі не передбачено ведення повного бухгалтерського обліку і створення обов’язкової документації для пред’явлення до державних податкових інстанції. Для цього існують інші програмні продукти. «BAS Медицина» передбачає викладання відомостей на рівні початкової документації і проводок в такі продукти:

 • «BAS Бухгалтерія», ред. 2.1.

В ПО є можливості обліку ряду медичних установ, незалежно від числа складів. Медичний заклад зазвичай включає кілька відділень, і персонал взаємодіє з пацієнтами, страховиками, засновниками та постачальниками, даючи керівникам всілякі звіти за підсумками діяльності. Відділення, залучені в оборот медикаментозних засобів і витратних матеріалів (складські приміщення, лікувальні відділення, кабінети), керують матеріальними ресурсами установи Грунтуючись на результатах роботи по координації матеріальних ресурсів установи, в продукті «BAS Медицина» допускається створювати звіти для державних інстанцій.

Практичне застосування продукту відкриває перспективи повної автоматизації складів і відділень медичного закладу. Працівники відділів управління закупівлями відстежують повний цикл продукту, від стадії розробки плану закупівель до відвантаження продукції постачальниками.

Ліцензії на робочі місця

BAS Клієнтська ліцензія

Вартість

1 робоче місце

4 200 грн

5 робочих місць

14 400 грн

10 робочих місць

27 000 грн

20 робочих місць

51 600 грн

50 робочих місць

126 000 грн

100 робочих місць

222 000 грн

BAS Ліцензія на сервер 32

30 000 грн

BAS Ліцензія на сервер 64

51 600 грн